.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oferta handlowa 

Przeznaczenie separatora SKP

   Separator tłuszczów , detergentów i cząstek stałych jest urządzeniem przeznaczonym do podczyszczania ścieków technologicznych między innymi w:
 

 • zakładach zbiorowego żywienia, 
 • stacjach obsługi i myjni samochodów,
 • stacjach paliw,
 • giełdach i placach postojowych,
 • zakładach pralniczych,
 • zapleczach gospodarczych szpitali
 • oczyszczalniach lokalnych w celu ochrony błony biologicznej. 


Urządzenia te pozwalają na:

 • podczyszczanie wód opadowych z placów manewrowych, dachów, itp.
 • separację zanieczyszczeń ropopochodnych i tłuszczów
 • niszczenie gromadzącej się na powierzchni piany
 • sedymentację części stałych


   Separator typu SKP jest urządzeniem oryginalnym, chronionym patentem nr. 134306, łatwym do wbudowania w projektowaną, jak i już istniejącą, instalację sanitarną. Produkujemy je w typoszeregu wielkości przepływu ścieków jak i uwarunkowań specjalnych (np.: piaskowniki, ścieki o odczynie bardzo kwaśnym lub zasadowym i inne). Posiadają one stosunkowo niewielkie gabaryty w stosunku do swojej wydajności przepływowej. Wyróżniają się prostym montażem. Urządzenia te dostarczamy w stanie zmontowanym kompletne na plac budowy. W eskploatacji separatory SKP są niezawodne, skuteczne w swoim działaniu, nie wymagają prawie obsługi, są konkurencyjne cenowo z innymi urządzeniami na rynku. 
Separatory te produkujemy na zasadzie wyłączności w wersji stalowej z powodzeniem już od 1990 roku.