Warunki dostawy, kontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


1. Dostawa/odbiór urządzenia w okresie dwóch miesięcy od podpisania umowy.
2. Wraz z urządzeniem producent przekaże:          
-aprobatę techniczną/deklarację zgodności,
-kartę gwarancyjną - roczną,
-DTR z instrukcją obsługi i bhp.
3. W zakres usługi dodatkowo może wchodzić:
 pomoc w doborze wielkości separatora w ofercie przedumownej,
 wykonanie projektu włączenia w instalację już istniejącą,
 wykonanie montażu i rozruchu,
 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
4. Kontakt z producentem:
    Prezes Spółki: mgr inż. Ryszard Cieślik
    Wielobranżowe Przedsiębiorstwo "EKOSTAL" Sp. z o.o. w Białymstoku
    15-161 Białystok ul. Trawiasta 6  Tel /fax 085/6763-763,
     tel. kom. 502-192-431,  mail: ekostal@atlasnet.pl

5. Adresy referencyjne:
    a/ Jed. Wojskowa Hajnówka                                  SKP-50
    b/ KWB Bełchatów w Rogowcu                            SKP-35
    c/ Przed. Bud. Elektrowni i Przemysłu "PEBEX"  SKP-35
    d/ Szpital Grodzisk Maz.                                          SKP-65
    e/ KWB Turów Bogatynia                                      SKP-35
    f/ Giełda Rolna B-stok                                              SKP-170
    g/ Superfish Ustronie Morskie                 2xSKP-95                                           
    h/ Mszczonów MOSTVA             2xSKP-30                                      
    i/ Sochaczew EKOSYSTEM             2xSKP-50