Wybrane dane charakterystyczne 
/Seperator tłuszczów, detergentów i cząstek stałych typu - SKP/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • Ekstrat eterowy   - redukcja 80 - 90% / wykorzystanie procesu flotacji sprężonym powietrzem w zależności od wielkości ładunku /.
  • Detergenty          -                 ~ 70% / wykorzystano metodę wypieniania i gaszenia piany, przy większych ilościach detergentów z zastosowaniem koagulacji np. siarczanem glinowym lub żelazowym /.
  • Zawiesina           -                ~ 95%    / wejście ścieków do urządzenia z podtopieniem zapewnia rozdział cząstek łatwozatapialnych od pozostałych cząstek stałych, poniżej 50 mg/l - nie wymaga badań kontrolnych /.
  • CHZT i BZT      -                ~ 20%    / jako wstępne podczyszczenie przed obróbką biologiczną poprzez zatrzymanie cząstek stałych /.
  • PH                      -               ~ 20%    / w okresie eksploatacji w wyniku narośnięcia na ściankach separatora osadu, który w wyniku  beztlenowego rozkładu wytworzy odczyn kwaśny co z kolei będzie miało wpływ na nieznaczne podwyższenie wskaźnika PH w kierunku zasadowym /.
  • Fosfor  -  / bez zauważalnych zmian, istnieje możliwość redukcji poprzez dodatkowo stosowanie specjalnych absorbentów - np. wodorotlenki metali /.
Uwaga:  N/w informacje mogą być wykorzystane jako przykład danych wyjściowych w celu doboru wielkości urządzenia w fazie założeń projektowych.

Vśr. = 6,6 m/h;       Vmax = 12,2 m/h
 

 SKP - 95 
Qśr. ~  10 m3/h = 10t/h     [ 170 l/min ] 
Qmax = 17,5 m3/h            [ 290 l/min ] 
F = 1,8 x 0,8 = 1,44 m2  / światło wew. przepływu /
V kom. osadu = 2,10 m3 
 SKP - 170 
 Qśr.    ~ 18 m3/h    [300 l/min]
Qmax = 31,2 m3/h [520 l/min]
F          = 3,3 x 0,8  = 2,64 m2
Vkomory osadu     = 3,80 m3