Schemat technologiczny separatora SKP
Uwaga: 
Krućce dopływów i odpływów mogą być usytuowane w uzgodnieniu z wykonawcą w pozycji "odbicia lustrzanego" dot. dopływu ścieków surowych i spustu osadów. Kruciec odpływu ścieków podczyszczonych może być usytuowany również z lewej lub z prawej strony separatora.
Wykonanie krućców z kołnierzem + przeciwkołnierz, lub bez kołnierza, o wymiarach nominalnych od 150 mm.
Uwaga:
Dobór wielkości separatora z tabeli typoszeregu w ofercie handlowej str.2