Oferta dla biur projektowych 

1. Przeznaczenie, działanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Separator typu SKP przeznaczony jest do podczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do lokalnej i dalej do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub do oczyszczalni biologicznych ścieków, a następnie do wód powierzchniowych.

Separator typu SKP może być zastosowany dla:
- kuchni i pralni szpitalnych, sanatoriów
- zakładów zbiorowego żywienia
- myjni, stacji paliw, obsługi samochodów,                                              
- GIEŁDY, PLACE POSTOJOWE.

Separator sedymentacyjny SKP / tłuszczów, detergentów i cząstek stałych / 
o przepływie pionowym, działa jako flotowy oddzielacz błota, olejów, benzyn i 
detergentów. 
Przepustowość urządzeń typu SKP realizujemy poprzez typoszereg wielkości / patrz - tabela przy schemacie technologicznym / w granicach do 200 m3/dobę, a powyżej tej granicy, na specjalne zamówienie.
Tłuszcz w postaci drobnych cząsteczek wynoszony jest pęcherzykami powietrza na powierzchnię urządzenia. Przy większych ilościach tłuszczu sprawność urządzenia można podwyższyć poprzez zastosowanie chloru gazowego lub koagulantów - związków żelaza. 
Detergenty wypieniamy również napowietrzaniem, a pianę gasimy specjalnym wentylatorem z dyfuzorem.